Hydronix Mikro Dalga Nem Sensörü Logo

Hydronix Mikro Dalga Nem Sensörleri       Hydronix Mikro Dalga Nem Sensörü Logo
NEDEN Hydronix Mikrodalga Nem Sensörü?
Hydronix Mikrodalga Nem Sensörü Türkçe Broşür
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!Mikrodalga Nem Sensörü Nedir? Nasıl çalışır?hydro probe 2 mikrodalga nem sensörü Hydronix mikrodalga nem sensörü 3 ana kısımdan oluşur:
Mikrodalga nem sensörünün seramik kısmının altında bulunan rezonatör ortama mikrodalga enerjisi yollar. Mikrodalga nem sensörleri evlerde bulunan mikrodalga fırınlarla aynı prensibi kullanır. Mikrodalga enerjisi malzemenin içinde bulunan su moleküllerini titreştirerek ısı enerjisine dönüşür. Yani su tarafından absorbe edilir. Mikrodalga nem sensörleri çok düşük mV mertebesinde beslemeyle çalıştıkları için, malzemede hissedilebilir bir sıcaklık değişimi meydana gelmez. Çalışan bir hydronix mikrodalga nem sensörünün üzerinde elinizi saatlerce bekletsenizde en ufak bir ısınma hissedemezsiniz.


Mikro dalga nem sensörü suyun mikrodalga enerjisini (diğer malzemelerle kıyaslandığında kuru materyallerin absorbe oranlarından 100 kat daha büyüktür) absorbe etmesinden faydalanır. Mikrodalga nem sensörünün, önüne konulmuş malzemeye yolladığı mikrodalga enerjisi, doğrudan(%99,9 oranında) su tarafından absorbe edildiğinden, absorbe edilen enerji miktarı bize malzemedeki su miktarını verir. Ve bu ölçüm sonucu çıkan değerler tamamıyla lineerdir. Yani absorbe edilen enerji ile malzemedeki nem birbiriyle doğru orantılıdır.